Samenwerking Wijzonol en Hoge Veluwe verlengd

Bodembeheer 01-02
Samenwerking Wijzonol en Hoge Veluwe verlengd

Wijzonol is sinds 2019 als sponsor verbonden aan het Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dit jaar is deze samenwerking verlengd. Wijzonol en het Park slaan de handen ineen om zich in te zetten voor een gezond bodemleven.

Samenwerking Wijzonol en Hoge Veluwe verlengd

Samen met haar ketenpartners heeft Wijzonol de aanplant van drie hectare klimaatrobuust bos bij de ingang in Schaarsbergen mede mogelijk gemaakt. Het klimaatrobuuste bos, ook bekend als het Wijzonol bos, is een gevarieerd bos met een hoge biodiversiteit, dat hierdoor zo goed mogelijk in staat is om de ontwikkelingen van onder andere klimaatverandering op te vangen.

Samenwerking Wijzonol en Hoge Veluwe verlengd

Wetenschappelijk onderzoek op Hoge Veluwe

In het kader van de verlengde samenwerking wordt een nieuw project gestart. Daarmee ondersteunt Wijzonol niet alleen de aanplant van bomen maar ook het daarmee gepaard gaande wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt in samenwerking met Wageningen University & Research en Nederlands Instituut voor Ecologie opgezet voor de revitalisering van de bosbodem. Er worden bomen aangeplant, waarbij er wordt gekeken naar de gezondheid van boom in relatie met de gezondheid van de bodem, en welke bodemomstandigheden er optimaal zijn voor de groei van deze bomen. Door de uitkomsten van dit onderzoek te publiceren en te delen, wil het Park de huidige negatieve gevolgen van milieuveranderingen in Nederland en wereldwijd tegengaan met positieve bos- en biodiversiteitsontwikkelingen.

Samenwerking Wijzonol en Hoge Veluwe verlengd