Scholingsstructuur garandeert vakmanschap

#afbouw 12-02-2021
Scholingsstructuur garandeert vakmanschap

Wie in de steigerbouw aan de slag wil of door wil groeien, moet eerst bewijzen dat hij over de benodigde kennis en vakmanschap beschikt. Dat kan door examen te doen. 
Scholingsstructuur garandeert vakmanschap
Voor de bouw, industrie, offshore en alle andere sectoren die de Richtlijn Steigers hebben opgenomen in hun arbocatalogus, kan dat alleen bij examenbureaus die door SVWOH zijn erkend.
Een opleiding in de steigerbouw is net zoiets als je rijbewijs halen. Je maakt kennis met de verkeersregels, leert autorijden van een rijinstructeur en haalt tenslotte je rijbewijs bij het CBR.
Net als de automobilist heeft ook de monteur steigerbouw in spé tijdens de opleiding te maken met verschillende onafhankelijke instanties. Regelgever, toezichthouder, opleider en examinator werken in de steigerbouw naast en onafhankelijk van elkaar samen aan hetzelfde doel: deskundig en veilig werken op hoogte. Naleving van de Richtlijn Steigers is daarbij echter wel een wettelijke verplichting én bovendien wordt aantoonbare vakbekwaamheid vereist door de opdrachtgever. Naast technisch-inhoudelijke informatie omvat de Richtlijn Steigers specifieke eisen die aan opleidingen werden gesteld.