‘Semi-kwantitatieve bepaling van chroom-6 in droge verfmonsters’

02-11-2022
‘Semi-kwantitatieve bepaling van chroom-6 in droge verfmonsters’

NEN 5617 ‘Semi-kwantitatieve bepaling van chroom-6 in droge verfmonsters door basische ontsluiting, clean up en UV-detectie’ is gepubliceerd.

‘Semi-kwantitatieve bepaling van chroom-6 in droge verfmonsters’

De norm beschrijft een methode voor de bepaling van chroom-6 in monsters van aangebrachte verfsystemen, waaronder verfschilfers en/of -poeder.

Chroom-6 wordt niet meer gebruikt als toevoeging in verf. De stof kan echter nog wel aanwezig zijn in oude verflagen op metalen, betonnen en houten constructies en ondergronden. De markt wil graag op een eenduidige en reproduceerbare manier kunnen vaststellen dat chroom-6-houdende verf is gebruikt.

Om aan deze vraag te voldoen heeft de normcommissie daarom deze nieuwe norm, inclusief validatie, in twee jaar opgeleverd.

Belanghebbenden kunnen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. De normcommissie ‘Chroom-6 in verflagen' houdt zich bezig met het op een eenduidige en reproduceerbare manier vaststellen dat chroom-6 houdende verf is gebruikt. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar [email protected].