Slechts 8% van gebruikte bouwmaterialen is circulair

30-06-2022
Slechts 8% van gebruikte bouwmaterialen is circulair

Waardevol bouwafval wordt vooral laagwaardig gebruikt als funderingsmateriaal voor wegen. Slechts 8% is circulair en krijgt een gelijkwaardige of zelfs verbeterde toepassing in het bouwproces.

Slechts 8% van gebruikte bouwmaterialen is circulair

Met een recyclings- en hergebruikpercentage van 88% lijkt Nederland een koploper op het gebied van circulariteit. Toch is hier vooral sprake van downcycling. Dit blijkt uit het Circularity Gap Report voor de gebouwde omgeving in Nederland, op initiatief van Circle Economy. Veel van de grote crises van deze tijd komen samen in de bouwsector: de enorme arbeidskrapte, het stikstofprobleem, een schrijnend woningtekort, de rap gestegen inflatie, grondstoffenschaarste, en klimaatverandering.Eén van dé oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden is duurzaam en circulair bouwen. Circle Economy ontwikkelde concrete oplossingen voor bedrijven, nationale en lokale politici, stedenbouwkundigen en vakbonden. Er zal bijvoorbeeld een gelijk speelveld moeten worden gecreëerd. Op dit moment zijn oplossingen voor circulaire strategieën nog niet concurrerend met hun reguliere, lineaire tegenhangers, omdat negatieve milieueffecten niet zijn opgenomen in de prijsstelling van lineaire materialen en processen. Daarnaast is het belangrijk te investeren in menselijk kapitaal. Met de circulaire transitie zullen veel banen veranderen. Bij- en omscholing is noodzakelijk, evenals een cultuurverandering van levenslang leren.