'Stimuleer keuze voor opleiding met arbeidsmarkttekort'

21-11-2022
'Stimuleer keuze voor opleiding met arbeidsmarkttekort'

Mbo en bedrijfsleven gaan afspraken maken om kansrijk opleiden te bevorderen en zo te voorkomen dat onderwijsinstellingen concurreren als dat niet in het belang van de student en de samenleving is.

'Stimuleer keuze voor opleiding met arbeidsmarkttekort'

Scholieren krijgen betere voorlichting over arbeidsmarktkansen van verschillende mbo-opleidingen. De overheid zou de keuze voor een mbo-opleiding, waar veel werk in is, financieel moeten stimuleren. Binnen het mbo switchen naar een kansrijkere opleiding moet makkelijker worden. Met deze en andere maatregelen moet het voor aankomende mbo-studenten nog aantrekkelijker worden om te kiezen voor een mbo-studie met een arbeidsmarkttekort.  

Dat staat in het advies Kansrijk opleiden van de Taskforce Doelmatigheid onder leiding van Lodewijk Asscher. Bedrijfsleven en beroepsonderwijs, verenigd in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), hadden Asscher om dit advies gevraagd. Het advies is aan minister Dijkgraaf (Onderwijs) aangeboden.  

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken binnen SBB aan het zo goed mogelijk laten aansluiten van het opleidingsaanbod op de vraag van de arbeidsmarkt. Vrijwel alle sectoren, de zorg en techniek voorop, kampen met (groeiende) tekorten aan vakkrachten. Tegelijk zijn er ook beroepen waarvoor meer mbo-studenten worden opgeleid dan waarvoor werk is.   

Lees hier het rapport.