Structureel minder winterwerkloosheid

09-02-2022
Dat is niet alleen winst voor de werkgelegenheid, maar heeft ook een positief effect op
Dat is niet alleen winst voor de werkgelegenheid, maar heeft ook een positief effect op

Van oudsher worstelt de schilders- en onderhoudsbranche met winterwerkloosheid. Deze seizoensgebonden uitval blijkt nu structureel af te nemen. Daar waar de sector in de periode oktober 2015-maart 2016 nog een ‘winter-uitstroom’ van 14% had, is deze afgenomen naar slechts 3% in de afgelopen winterperiode.

Dat is niet alleen winst voor de werkgelegenheid, maar heeft ook een positief effect op
Dat is niet alleen winst voor de werkgelegenheid, maar heeft ook een positief effect op

Dat is niet alleen winst voor de werkgelegenheid, maar heeft ook een positief effect op het imago van de bedrijfstak voor nieuwe instromers.

Deze structurele afname mag een doorbraak genoemd worden. Werkgevers hebben er altijd veel aan gedaan om deze vakkrachten binnen te houden, ook in de winter. Er werden regelingen opgetuigd zoals een financiële tegemoetkoming vanuit A&O-services ‘premie per man per dag’. Maar ook richting opdrachtgevers werden initiatieven ondernomen om hen aan te sporen ook in de wintermaanden onderhoudswerk uit te laten voeren. Voorbeelden daarvan zijn Knap Werk, 365+ Onderhoud, de Winterschilder en de lobby voor de verlaging van het btw-tarief.

Al deze inspanningen, met daarnaast de verbetering van de winterverven en het afschermmateriaal én de zachtere winters, hebben ertoe bijgedragen dat de winteruitstroom structureel verlaagd is.