Subsidieregeling uitgebreid

#afbouw 19-03-2021
Subsidieregeling uitgebreid

In 2021 kunnen medewerkers uit de bedrijfstak schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijven weer via Stichting Mijn Carrière subsidie aanvragen om zich te blijven ontwikkelen. Alle medewerkers hebben recht op een vergoeding van 2.500 euro waarmee zij in vier jaar tijd verschillende opleidingen en trainingen kunnen volgen.  
Subsidieregeling uitgebreid
Naast deze vergoeding kunnen medewerkers ook eens in de vier jaar een adviesgesprek (maximaal 250 euro) én een loopbaantraject (maximaal 2.250 euro) aanvragen. Alle genoemde bedragen hoeven zij niet terug te betalen.
De subsidieregeling ziet er in 2021 op een aantal punten anders uit dan vorig jaar. Alle aangevraagde opleidingen, die relevant zijn voor de branche of functie, komen namelijk in aanmerking voor subsidie. Denk aan vaktechnische opleidingen, maar bijvoorbeeld ook management en leidinggeven. Ook functiegerichte scholingen worden gesubsidieerd. Immers, de opleidingen hebben bijna altijd te maken met het (beter) uitvoeren van de functie. Iemand die kan schilderen én behangen of heel veel weet over houtrot heeft een streepje voor en is voor meer schildersbedrijven extra interessant.
Ook heeft Stichting Mijn Carrière de minimumleeftijd van 25 jaar losgelaten. Iedereen (ongeacht leeftijd) kan gebruikmaken van de regeling. Ten slotte hoeft de medewerker niet meer drie jaar of langer in dienst te zijn in de branche. Alle medewerkers met een (bepaald of onbepaald) arbeidscontract in de sector die verloond worden conform de cao SAG en werkzoekenden die niet langer dan zes maanden geleden in deze bedrijfstak hebben gewerkt, hebben recht op de subsidie. Alleen bbl’ers, zzp’ers en zij-instromers met een opleidingstraject zijn uitgesloten van de regeling.

Compensatie voor werkgevers
Ook werkgevers hebben belang bij een goede loopbaanontwikkeling van hun medewerkers. Bijgeschoolde of omgeschoolde medewerkers groeien door en blijven gemotiveerd, waardoor ze behouden kunnen blijven voor het bedrijf. Een extra bijkomstigheid is dat werkgevers de verletkosten kunnen declareren tot een bepaald maximum. Hiermee krijgen werkgevers compensatie voor de salariskosten voor de dagen dat de werknemer bijvoorbeeld een opleiding volgt.
Ook is het voor werkgevers mogelijk om scholingsactiviteiten te organiseren met als doel de veiligheid op het werk te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan asbestherkenning. Werkgevers krijgen maximaal de helft van deze scholingskosten en verletkosten vergoed.

Aanvragen
Het aanvragen van de subsidie is eenvoudig. Op de website van Stichting Mijn Carrière kunnen medewerkers via een aantal gemakkelijke stappen aangeven welke opleiding zij willen volgen. Vervolgens horen ze binnen een paar dagen of ze in aanmerking komen voor een vergoeding. Ook voor werkgevers is het eenvoudig om subsidie aan te vragen.

Subsidieregeling uitgebreid
Subsidieregeling uitgebreid