Vakbeurs voor beheer en behoud van monumentaal erfgoed

Professionals die zakelijke betrokkenheid hebben bij MONUMENT, Renovatie & Transformatie en HOUTBOUW verzamelen zich eind mei in de Brabanthallen.

Vakbeurs voor beheer en behoud van monumentaal erfgoed | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
Vakbeurs voor beheer en behoud van monumentaal erfgoed | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
Vakbeurs voor beheer en behoud van monumentaal erfgoed | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
Vakbeurs voor beheer en behoud van monumentaal erfgoed | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw
Vakbeurs voor beheer en behoud van monumentaal erfgoed | SGA Vakblad voor schilder, glas en afbouw

De vakkbeurs MONUMENT richt zich specifiek op onderhoud, herbestemming, restauratie en verduurzaming van monumenten. Hier ontmoeten aanbieders van producten en diensten voor de gebouwd erfgoedsector op gepaste afstand professionals en eigenaren op zoek naar innovatieve producten, kennis en informatie.

Gedurende drie bruisende beursdagen is MONUMENT het kloppend hart van de erfgoedsector. Waar exposanten het platform gebruiken om hun expertise te tonen en naamsbekendheid te vergroten, is het voor bezoekers dé plek om zich te oriënteren op actuele ontwikkelingen en innovaties en zich breed te laten informeren over de toekomst van de sector.

De vakbeurs Renovatie & Transformatie gaat over sneller, efficiënter en omgevingsvriendelijker renoveren terwijl HOUTBOUW zich richt op hout- en hyride bouwoplossingen.

Ongeveer 200 exposanten, partners en sprekers zijn er actief, veelal met een stand en vaak ook op een van de podia. Aldaar presenteren zij hun visies op en oplossingen voor vrijwel alle relevante vraagstukken, om zo hun kennis te delen, nieuwe contacten op te doen, bestaande relaties te ontmoeten en de kiem te leggen voor samenwerkingen en nieuwe projecten.

MONUMENT wordt ondersteund door een sterk inhoudelijk programma.

Monumentenwacht

Monumentenwacht begon 50 jaar geleden met inspecties van monumenten. Het is een mooi voorbeeld van een moderne organisatie met een rijk verleden die zich goed voorbereidt op de toekomst.

Monumentenwacht beweegt mee met de tijd en haakt dus ook volop in op ontwikkelingen met betrekking tot verduurzaming. Met als doel om monumenten optimaal door te geven aan volgende generaties.

Zij is ook betrokken bij het openingsdebat van de beurs en verzorgt er workshops in het praktijktheater. Kennisdeling is sowieso wat deze beurs kenmerkt, zowel op de beursvloer als in het programma daaromheen.

Post 65 erfgoed

Staatssecretaris Gunay Uslu laat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een 'beperkte aanwijzings- en selectieprocedure' uitvoeren voor architectuur Post65 (vanaf 1965 – 1990). Zij schrijft dit naar aanleiding van vragen door kamerlid Lucille Werner (CDA) over de bedreiging van cultureel erfgoed uit de periode 1965-1985.

“Het belang van het erfgoed van na 1965 onderschrijf ik. Ik onderken ook dat er gebouwen uit deze periode worden gesloopt”, zo geeft de staatssecretaris aan. “Vanwege de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland anno 2023 voor staat en de impact daarvan op het erfgoed, heb ik inmiddels besloten dat een (beperkt) aanwijzingsprogramma nu toch nodig is.”

De RCE heeft, in samenspraak met andere overheden en belangenorganisaties, al een eerste overzicht gemaakt van gebouwen die mogelijk vanuit erfgoed optiek kunnen worden aangemerkt als behoudenswaardig. In een Post 65-programma zal de RCE een beperkt selectie- en aanwijzingsprogramma voorbereiden. Het gemaakte overzicht vormt hiervoor belangrijke input. Uslu: “Bij de selectie van objecten zal gelet worden op de relevantie voor het historische verhaal van deze periode, het type gebouwen, ruimtelijke spreiding, de spreiding in tijd, het type ontwerper en zowel alledaagse als exceptionele objecten.”

Niet geliefd

Een belangrijke reden om nu met deze erfgoedperiode aan de slag te gaan, is volgens de RCE de vraag op welke manier dit erfgoed kan bijdragen aan oplossingen voor grote actuele kwesties zoals de woningnood, de energie- en klimaatcrises en burgerparticipatie.

In deze periode ontstonden gebouwen, diensten en objecten die we nu als gewoon beschouwen, maar die destijds nieuw waren. Van de huidige woningvoorraad is 25 procent in deze periode gebouwd.

Post 65 erfgoed is echter nog lang niet altijd geliefd bij de burger. Zichtbare materialen uit deze periode zoals beton, Trespa-platen en kunststof roepen doorgaans eerder afschuw op dan dat ze doen denken aan de noodzaak tot behoud. Het risico is dat potentieel erfgoed verdwijnt, waar de samenleving later spijt van krijgt.

Lees ook: Focus op renovatie en herinrichting

Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen