Veel meer dan een voeg zetten

17-12-2021
Foto: Zeven van de elf gediplomeerde Restauratie Voegers met hun diploma, van links
Foto: Zeven van de elf gediplomeerde Restauratie Voegers met hun diploma, van links

In de Grote Kerk van Zwolle ontvingen elf voegers het diploma van de opleiding Restauratie Voegen. Door hun investering in restauratievakmanschap, dragen deze vaklieden en hun werkgevers bij aan het oplossen van het tekort aan vaklieden en het behoud van het restauratievakmanschap.

Foto: Zeven van de elf gediplomeerde Restauratie Voegers met hun diploma, van links
Foto: Zeven van de elf gediplomeerde Restauratie Voegers met hun diploma, van links

Foto: Zeven van de elf gediplomeerde Restauratie Voegers met hun diploma, van links naar rechts vooraan: Jan Achterberg, Martijn van Berkel en Raymond Schut; achteraan: Martin, Kattekamp, Michael Bekink, Anne de Vries en Jotan Hoogeveen (Foto: René van den Burg)

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen ontwikkelde de opleiding in samenwerking met Gebouwschil Nederland en Voeggarant.

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is in 2017 opgericht om de toekomst van het kleinschalige restauratievakonderwijs veilig te stellen. Het NCE werkt, gesteund door de minister van OCW, samen met vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector. Inmiddels zijn voor 10 vakdisciplines restauratieopleidingen ontwikkeld, die goed aansluiten op de behoeften in het werkveld. De opleidingen worden verspreid over Nederland georganiseerd.