Veilig

#Schilder 15-06-2017
Veilig

Veilig

Met het eerste veiligheidsbeheerssysteem van de VVVF, de brancheorganisatie voor de verf- en drukinktindustrie, kunnen directeuren en medewerkers de veiligheid in hun bedrijf systematisch bewaken en verbeteren. Het VVVF-veiligheidsbeheerssysteem is opgebouwd rond zeven elementen en bevat afspraken over onder meer taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties van het personeel en contractors. Daarnaast bevat het de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen, de controle op operationele beheersing, de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen in bijvoorbeeld de processen of opslagplaatsen, de planning voor noodsituaties, de monitoring van de veiligheidsprestaties en de audit en beoordeling hiervan. Om te voorkomen dat het veiligheidsbeheerssysteem een papieren tijger is, kiest de VVVF voor een buddysysteem dat in het najaar wordt uitgerold. VVVF-lidbedrijven krijgen dan een veiligheidsmaatje aangewezen uit het VVVF-Expertteam Veiligheid Voorop. Aan de hand van een safety checklist bespreken ze samen veiligheids- en arbo-onderwerpen. Na het bezoek ontvangt het bedrijf een kort verslag met aanbevelingen.
www.vvvf.nl