Vlakglasnorm

#renovatie 23-05-2018
Vlakglasnorm

Vlakglasnorm
NEN heeft onlangs NEN 3569 ‘Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ gepubliceerd. NEN 3569 geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken. Doel van de norm is het beperken van het risico van lichamelijk letsel door het breken van glas ten gevolge van een stootbelasting door personen. Gedoeld wordt op letsel door scherven en letsel door vallend glas. Letsel door het bezwijken zelf wordt geregeld in NEN 2608 (over het draagvermogen en de vervormingen van vlakglas; methode Fine & Kinney). Deze norm vervangt NEN 3569:2011. Drie van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:
* aanscherping van de beschrijving van de oplegging van het glas;
* aanpassing van de definitie ten aanzien van de minimale dagmaat;
* afstemming van de gebruiksfuncties op die functies genoemd in het Bouwbesluit 2012.