Volledig circulair, biobased en energieneutraal

20-04-2022
En bovendien in een nog nooit eerder gerealiseerd hoog tempo. Het Rijkspaviljoen is
En bovendien in een nog nooit eerder gerealiseerd hoog tempo. Het Rijkspaviljoen is

Met The Natural Pavilion op Floriade 2022 laat een consortium van bijna 20 Nederlandse bedrijven zien dat het nu al mogelijk is om op industriële schaal volledig circulair, biobased, energieneutraal en in nauwe samenhang met de natuur woningen, scholen en kantoren te bouwen.

En bovendien in een nog nooit eerder gerealiseerd hoog tempo. Het Rijkspaviljoen is
En bovendien in een nog nooit eerder gerealiseerd hoog tempo. Het Rijkspaviljoen is

En bovendien in een nog nooit eerder gerealiseerd hoog tempo. Het Rijkspaviljoen is onderdeel van de Dutch Innovation Experience bij Floriade Expo 2022 in Almere.

Het paviljoen is vrijwel geheel opgebouwd uit biobased materialen en is letterlijk een opeenstapeling van innovaties. Zo laat het paviljoen de mogelijkheden zien van de toepassing van groen in de woon- en werkomgeving (zelfs bij gestapelde bouw tot 80 meter hoog), nieuwe vormen van regenwateropvang, duurzame funderingsoplossingen, een optimaal gebruik van natuurlijk daglicht, natuurlijke ventilatie en minimaal energiegebruik.

Het ontwerp toont de integratie van architectuur, constructies, bouwfysica en duurzaamheidsaspecten en is tot stand gekomen met nieuwe (digitale) ontwerptechnieken en in een nog niet eerder vertoonde manier van samenwerking in de bouw.

Het paviljoen is binnen zes maanden ontworpen en gebouwd. De combinatie van de modulaire HoutKern Bouwmethode, het geïndustrialiseerde bouwproces en biobased materialisatie maakt The Natural Pavilion het toonbeeld van circulair bouwen. 

Klik hier voor meer informatie