Volledig circulaire gevels onderzocht

27-05-2022
De VMRG, de brancheorganisatie voor de metalen gevelbouw, krijgt samen met 17
De VMRG, de brancheorganisatie voor de metalen gevelbouw, krijgt samen met 17

Eeuwigdurend hoogwaardige circulaire aluminium gevels mogelijk maken, dat is de missie van het haalbaarheidsonderzoek PerpetuAL. De ambitie is dat dit leidt tot een halvering van CO2 binnen zeven jaar.

De VMRG, de brancheorganisatie voor de metalen gevelbouw, krijgt samen met 17
De VMRG, de brancheorganisatie voor de metalen gevelbouw, krijgt samen met 17

De VMRG, de brancheorganisatie voor de metalen gevelbouw, krijgt samen met 17 innovatieve partners subsidie door RVO toegekend om dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen de volledige circulaire kringloop van gevelbouw, onderhoud, urban mining, demontage, hergebruik van geveldelen, inzameling en scheiding, her-smelten en extruderen tot circulair ontworpen gevelsystemen die weer terug de gevel in kunnen. Samen met kennisinstellingen en kennis- en ICT partners hebben alle ambitieuze plannen qua onderzoek en vervolgstappen. VMRG is penvoerder en coördineert samen met Real Capital Sytems dit project.

Binnen PerpetuAL toetsen de partners diverse circulaire oplossingen op technische en financiële haalbaarheid en impact op klimaat en circulariteit. Belangrijke vragen daarbij: Wat is het effect van een innovatie op andere delen van de kringloop? En kan circulariteit slimmer georganiseerd en ondersteund worden door een ICT platform voor informatie-uitwisseling? Kortom, kringloop optimalisatie door collectieve innovatie.

Het onderzoek richt zich op drie onderdelen: Oplossingen om het percentage secundair in de kringloop te verhogen; circulaire gevelconcepten; ICT- infrastructuur voor circulaire processen.