Werkdruk bouw torenhoog

#afbouw 08-06-2017
Werkdruk bouw torenhoog

Werkdruk bouw torenhoog

De werkdruk onder uitvoerend, technisch en administratief personeel (UTA-personeel) in de bouw is torenhoog, zo blijkt uit een enquête van FNV Bouwen & Wonen onder ruim 160 UTA-werknemers. Uit eerder onderzoek van kennis- en adviescentrum Volandis bleek al dat UTA-werknemers structureel erg veel overuren maken, het werk geestelijk erg zwaar vinden en lijden onder grote tijdsdruk. De FNV stelt in samenspraak met UTA-werknemers voor om een aantal bepalingen in de cao op te nemen. Ten eerste moet de arbeidstijd voor de UTA-werknemer worden ingekort als die inclusief reis- en pauzetijd meer dan 12 uur per dag bedraagt. Werken zonder loon moet stoppen, meeruren moeten minimaal betaald worden volgens het reguliere uurloon. Ten derde, een UTA-werknemer met een fulltime contract heeft recht op een 4-daagse werkweek van maximaal 10 uur per dag. Een op de vijf UTA-werknemers zegt vaak moe te zijn en heeft slaapproblemen. Een kwart voelt zich aan het eind van de werkdag vaak opgebrand. 18% heeft vaak last van stress en 4% heeft een burn-out.
www.fnvbouw.nl