Wijzigingen regelgeving rolsteigers en kamersteigers

09-11-2021
De wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe rolsteigernorm NEN-EN 1004-1 die eind dit
De wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe rolsteigernorm NEN-EN 1004-1 die eind dit

De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) heeft een flyer uitgebracht waarin de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving rondom rolsteigers en kamersteigers zijn samengevat.

De wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe rolsteigernorm NEN-EN 1004-1 die eind dit
De wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe rolsteigernorm NEN-EN 1004-1 die eind dit

De wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe rolsteigernorm NEN-EN 1004-1 die eind dit jaar van kracht wordt en de op handen zijnde verschijning van het hier op aangepaste A-blad Rolsteigers.

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bij handhavingsinspecties de aanwijzingen van het A-blad gebruiken.

Aangepast ten opzichte van de vorige versie van de rolsteigernorm zijn onder meer de ‘ondergrens’ waarboven de norm van toepassing is, het gebruik van leuningen en kantplanken, de afstand tot het eerste platformniveau en de afstand tussen de platformniveaus onderling, de stabiliteit van de rolsteiger en de beveiliging van de platforms tegen opwaaien.

De vernieuwde norm is in tegenstelling tot voorheen ook van toepassing op rolsteigers met een vloerhoogte vanaf 0 meter. Voorheen was dit 2,5 meter. Hierdoor vallen nu ook de kleine rolsteigers, de zogenaamde kamersteigers, onder de norm.

De VSB-leden hebben de wijzigingen in de rolsteigernorm inmiddels verwerkt in hun producten.

De nieuwe flyer ‘Wijzigingen in wet- en regelgeving rolsteigers en kamersteigers’ is hier te downloaden.