Zonder beveiliging niet het dak op!

#Schilder 01-02-2021
Zonder beveiliging niet het dak op!

De organisatie voor de bouw Cobouw wijst voortdurend op de risico’s. De bouw is nog steeds de minst veilige werkplek. Met gerichte campagnes probeert de belangenorganisatie de veiligheid te verhogen en bedrijfsongevallen te voorkomen. 
Zonder beveiliging niet het dak op!
Werken op hoogte blijft hoog scoren op de bedrijfsongevallenlijst. De meeste ongevallen zijn te wijten aan een slechte voorbereiding en het niet in acht nemen van noodzakelijke bescherming. Geen deugdelijke steigers, werken op hoge trappen en het niet aanbrengen van tijdelijke dakrandbeveiliging zijn veel voorkomende situaties die zijn beschreven in de verslagen van de Inspectie. Er worden tal van redenen genoemd om onvoldoende veiligheidsmaatregelen te nemen: verkeerd inschatten van de risico’s en werkdruk. Veiligheidsmaatregelen vergen dikwijls een te lange voorbereidingstijd.
 
Tijdelijke dakrandbeveiliging
Gebouwen zijn dikwijls voorzien van dakrandbeveiliging met een stalen reling. Bij recente gebouwen wordt deze maatregel in het Bouwbesluit opgenomen. Het biedt de juiste bescherming voor mensen die op hoogte onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Oudere gebouwen hebben die vaste voorziening niet en hierbij biedt de tijdelijke dakrandbeveiliging een oplossing. Het is een flexibele dakreling die los geplaatst wordt. De reling wordt vrij gelegd waarbij de liggers verzwaard worden met speciale gewichtsblokken. De reling kan eenvoudig verwijderd worden of worden ingeklapt.
 
Veiligheid inplannen
Ofschoon de tijdelijke beveiliging relatief snel te plaatsen is, kost het natuurlijk een voorbereiding. Het hekwerk wordt specifiek door een specialistisch bedrijf geplaatst. Het betekent dus een juiste planning van de werkzaamheden. De opdrachtgever of werkgever heeft hierin een belangrijke functie. Het bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkplek. Dit betekent dat het werken op hoogte niet is toegestaan zonder dakrandbeveiliging.
Hoofdregel moet zijn ‘zonder beveiliging geen werkzaamheden op hoogte’. Het mag niet alleen een papieren verplichting zijn die beschreven is in de Risico inventarisatie. Een duidelijk instrueren van werknemers, maar ook een op veiligheid gebaseerde planning van werkzaamheden. Mocht een dakrandbeveiliging om wat voor reden niet mogelijk zijn dan zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen voorhanden zoals een verankerde leeflijn. Voorkeur is echter altijd een collectieve veiligheid.

Zonder beveiliging niet het dak op!
Zonder beveiliging niet het dak op!